Certyfikat Rejestracji dla producentów i dystrybutorów do Iraku

 
Nieprzerwany dostęp do rynku dzięki usługom rejestracyjnym

Państwowe Przedsiębiorstwo ds. Targów oraz Usług Handlowych (The State Company for Iraqi Fairs and Commercial Services TSCIFCS), będące filią Ministerstwa Handlu Republiki Iraku wdrożyło system Certyfikatów Rejestracji (CoR – Certificate of Registration) dla producentów oraz dostawców z krajów eksportujących.

Wdrożenie programu CoR rozpoczęło się w dniu 1 października 2020 i jest stopniowo rozszerzane, w zależności od kategorii produktów, zgodnie z określonym harmonogramem. CoR jest obowiązkowym dokumentem dla producentów oraz dystrybutorów, którzy chcą uzyskać zezwolenie na eksport do Iraku.

Celem programu CoR jest potwierdzenie wiarygodności producentów i dostawców, którzy chcą eksportować produkty do Republiki Iraku. Zapewnienie weryfikacji w kraju pochodzenia przed wejściem na rynek iracki zapewnia odpowiednie zarządzanie eksportem i chroni integralność środowiska handlowego. Jednocześnie zapewnia ochronę konsumenta końcowego i minimalizuje ryzyko dla importerów oraz dystrubutorów. Rozwiązanie jest korzystne dla globalnych producentów i dystrubutorów dzięki ułatwieniu prowadzenia działalności przez szybkie wprowadzenie towaru do obrotu w Republice Iraku.

TÜV Rheinland Group daje możliwość wejścia do światowego handlu. Jednostka została wyznaczona przez TSCIFCS jako jedyny niezależny organ certyfikacyjny upoważniony do wydania Certyfikatów Rejestracji.
 
Tradycja TÜV Rheinland Group sięga czasów powstania firmy w 1872 roku. Firma jest wiodącym niezależnym dostawcą usług w zakresie testów, inspekcji oraz certyfikacji. Nasze usługi inspekcyjne oraz oceny zgodności sprawiają, że jesteśmy zaufanym i niezawodnym partnerem ułatwiającym płynne wejście na rynek Republiki Iraku.Schemat postępowania

 Autoryzowana Jednostka Certyfikująca System Certyfikatów Rejestracji (CoR) dla Producentów i Dystrybutorów

Państwowe Przedsiębiorstwo ds. Targów oraz Usług Handlowych, będące filią Ministerstwa Handlu Republiki Iraku wyznaczyło TÜV Rheinland do przeprowadzania procesów certyfikacji i rejestracji producentów i dystrybutorów chcących wysyłać towary do Republiki Iraku.

Ponadto TÜV Rheinland na granicy irackiej przedstawi potwierdzenie, że importowane towary są zgodne z informacjami zawartymi na Licencji Importowej, pod nadzorem Państwowego Przedsiębiorstwa ds. Targów oraz Usług Handlowych.Harmonogram wprowadzania wymogów posiadania Certyfikatu Rejestracji
 

Obowiązek posiadania Certyfikatu Rejestracji został ogłoszony w okólniku Państwowego Przedsiębiorstwa ds. Handlu i Usług Targowych opublikowanym w dniu 29 lipca 2020 roku.

Program jest wdrażany etapami. Harmonogram obejmuje łącznie 11 kategorii produktów. Do każdej kategorii przypisano określoną datę, od której Certyfikat Rejestracji (CoR) staje się warunkiem uzyskania pozwolenia na eksport towarów do Republiki Iraku.

PRZYKŁAD 1
Od 1 października 2020 należy składać wnioski aplikacyjne do TÜV Rheinland celem uzyskania Certyfikatu Rejestracji gdyż musi on być uzyskany najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku przez producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych (np. AGD, sprzętu IT).

PRZYKŁAD 2
Dla producentów i dystrybutorów chemii gospodarczej i kosmetyków obowiązek posiadania Certyfikatu Rejestracji wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.

Wszyscy producenci i dystrybutorzy chcący eksportować produkty z tej kategorii do Republiki Iraku mają obowiązek uzyskać od TÜV Rheinland Certyfikat Rejestracji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 roku. Zaleca się, aby wnioski składać co najmniej na miesiąc wcześniej przed wejściem w życie wymagań, aby zachować nieprzerwany dostęp do rynku irackiego.

Wszystkie wnioski o uzyskanie Licencji Importowej, do których nie zostanie dołączony Certyfikat Rejestracji zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

Uzyskaj Certyfikat Rejestracji i rozwijaj swój biznes w Iraku! Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj!


DLACZEGO TÜV RHEINLAND?

TÜV Rheinland jest światowym liderem w zakresie przeprowadzania niezależnych testów, inspekcji, certyfikacji, szkoleń oraz świadczenia usług consultingowych. Firma została założona w 1872 roku. Grupa TÜV Rheinland jest obecna na całym świecie i zatrudnia ponad 20 000 pracowników. Roczny obrót sięga 2 miliardów EURO. Niezależni eksperci zapewniają jakość oraz bezpieczeństwo ludzi, technologii, a także środowiska w każdym aspekcie naszego życia. Oferujemy kompleksowy serwis w zakresie oceny zgodności produktów. 


DLACZEGO SEKCJA DS. INSPEKCJI RZĄDOWYCH ORAZ HANDLU ZAGRANICZNEGO TÜV RHEINLAND?

Postępująca globalizacja napędza bardzo dużą część handlu, w konsekwencji  znacznie wzrosło ryzyko wprowadzania do obrotu towarów niespełniających wymogów w zakresie bezpieczeństwa lub innych szeroko pojętych standardów.
Jako niezależna jednostka certyfikująca dokonująca inspekcji przedwysyłkowych Sekcja ds. Inspekcji Rządowych i Handlu Zagranicznego w TÜV Rheinland oferujemy kompleksową usługę mającą na celu weryfikację wysyłanych towarów z wewnętrznymi regulacjami i wymaganiami krajów importujących.


 

$(document).ready(function(){ if( (" "); }); $(".gallery img").each(function() { $(this).replaceWith("
 
"); });