TÜV Rheinland - Servicii de eficiență energetică pentru operatorii industriali

Servicii de eficiență energetică pentru operatorii industriali

La data de 25 octombrie 2012 a intrat în vigoare Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică. „Directiva Eficienței Energetice”, denumirea consacrată a acestei directive, reprezintă proiecția unor măsuri strategice sistematice care se subscriu strategiei Uniunii Europene de reducere a consumului de energie cu 20% până în anul 2020.

Directiva 2012/27/EU a fost transpusă în legislația țării noastre prin Legea nr. 121/2014, modificată și completată cu Legea nr. 160/2016. Conform prevederilor acestora, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligația de a efectua o dată la patru ani un audit energetic pe cel puțin 50% din conturul de consum energetic prin intermediul unui prestator autorizat, precum și să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care să includă măsuri adecvate pe termen scurt, mediu și lung. Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1000 tone echivalent petrol, cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să efectueze o dată la patru ani un audit energetic pe un contur reprezentativ ales de către operatorul economic, prin intremediul unui prestator autorizat. 
Servicii de eficiență energetică industrială

Eficiența energetică – garanția maximizării profitabilității economice a organizației

Orice operator economic își pune problema în ce măsură și în cât timp asumarea costurilor pe care le implică creșterea eficienței energetice va conduce la creșterea profitului economic. Elementele care trebuie luate în considerare pentru a oferi un răspuns adecvat clienților noștri sunt următoarele:

Investițiile necesare creșterii eficienței energetice

 • stabilirea nivelului energetic de referință prin evaluarea nivelului curent de consum energetic
 • înlocuirea instalațiilor și echipamentelor perimate cu unele de ultimă generație
 • reabilitarea termică a spațiilor de lucru
 • revizuirea și optimizarea procedurilor operaționale din cadrul organizației
 • instruirea adecvată a personalului
 • creștera gradului de inovare
Costurile generate de neaplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice:

 • facturi de energie tot mai mari
 • taxe de mediu ridicate
 • sancțiuni legale
 • scăderea competitivității produselor datorită consumului energetic ridicat pe unitatea de produs
 • pierderea accesului pe piețe reglementate din punct de vedere al eficienței energetice

În consecință, adoptarea de către operatorii economici a unui comportament proactiv în raport cu problematica eficienței energetice în primul rând va determina creșterea viabilității lor economice, pe de altă parte îi va pune la adăpost de sancțiunile legale prevăzute de reglementările în vigoare.

Despre explozia de proiecte solare fotovoltaice în România

De la micii consumatori de energie la fabrici mari, ferme sau comercianți cu amănuntul, toată lumea vede proiectele solare ca pe o salvare de la facturile record la energie.
În condițiile multiplelor provocări cu care se confruntă în prezent sectorul energetic ca urmare a unui complex de factori defavorabili, disponibilitatea radiației solare în România împreună cu oferta generoasă de finanțare a proiectelor de energie verde au dus la o nouă explozie a acestor proiecte, 65% din capacitatea totală instalată în următorul deceniu fiind reprezentată de proiecte solare fotovoltaice.

Servicii oferite

TÜV Rheinland Romania vă oferă gama completă de servicii de eficiență energetică industrială.
Audit energetic industrial
Efectuăm audituri energetice de instalații industriale conform Legii 121/2014 modificată și completată cu Legea 160/2016.
Management energetic
Oferim servicii de management energetic pentru operatori economici care au un consum energetic anual peste 1000 tep.
Analize energetice personalizate
Efectuăm analize energetice complexe și detaliate, dedicate unor cerințe specifice ale clienților noștri.
Certificare sistem conform ISO 50001
Suntem organism acreditat de certificare a sistemului de management al energiei conform ISO 50001:2018.
Suport tehnic implementare măsuri
Oferim suport tehnic pentru implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice identificate prin audituri energetice.
Audit energetic de clădiri
Complementar auditurilor energetice de instalații industriale, efectuăm audituri energetice de clădiri conform Legii 372/2005.

Aveți întrebări referitoare la serviciile noastre de eficiență energetică industrială? Completați datele dvs. și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

Prin completarea formularului de mai jos, confirmați că sunteți de acord să fiți contactat de un reprezentant TÜV Rheinland cu privire la acest subiect.

Iar dacă doriți să fiți la curent cu evenimentele pe care le vom organiza pe viitor, cursurile și serviciile oferite de TÜV Rheinland România, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru!
 
Connect with us!
 
© TÜV Rheinland 2023
 
Back to top