Servicii de verificare a instalațiilor electrice și a instalațiilor din clădiri oferite de TÜV Rheinland România

1. Servicii de verificare (inspecții și încercări) impuse de reglementările legale în vigoare
1.1 Verificarea inițială a instalațiilor electrice și de paratrăsnet

Verificarea se realizează în conformitate cu prevederile standardului SR HD 60364-6 și reglementările specifice referitoare la încercări, măsurători, verificarea calității lucrărilor de instalații electrice. Aceasta include următoarele încercări:
 • continuitatea conductoarelor
 • rezistența izolației instalației electrice
 • protecția prin TFJS, TFJP sau prin separare electrică
 • rezistențele / impedanțele izolațiilor pardoselilor și a pereților
 • protecția prin întreruperea automată a alimentării
 • măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ
 • măsurarea impedanței buclei de defect
 • protecția suplimentară (prin DDR)
 • încercarea de polaritate
 • verificarea secvenței succesiunii fazelor
 • încercări funcționale
 • verificarea la căderea de tensiune
1.2 Verificări periodice

Conținutul verificărilor periodice și frecvența acestora se găsesc în tabelele de mai jos.
Verificarea protecției împotriva șocurilor electrice la atingerea directă a părților aflate normal sub tensiune
Denumirea verificării
Periodicitate
Verificarea protecției împotriva atingerii directe a părților aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, în funcție de gradul normal de protecție
Anual

Verificarea integrității izolației aparente
Anual
Verificarea integrității îngrădirilor
Anual
Verificarea distanței între piesele aflate normal sub tensiune și îngrădire (distanțe de protecție)
La punerea în funcțiune
Verificarea distanței de inaccesibilitate față de părțile aflate normal sub tensiune
La punerea în funcțiune
Verificarea protecției împotriva șocurilor electrice la atingerile indirecte ale părților care în mod normal nu sunt sub tensiune
Denumirea verificării
Periodicitate
Verificarea separării conductorului neutru (N) de conductorul de protecție (PE)
Anual
Verificarea că nu există elemente de întrerupere pe conductoarele PE și PEN
La punerea în funcțiune
Verificarea continuității legăturii echipamentelor la conductorul de protecție (PE)
Anual
Verificarea legării la pământ a barelor PE
Anual
Verificarea existenței siguranțelor fuzibile și verificarea funcționării elementelor de protecție la
scurtcircuit (siguranțe fuzibile, întreruptoare automate)
Anual

Verificarea funcționării protecției la deconectarea (semnalizarea) sectorului defect (pus la masă/
pământ), inclusiv protecția automată la curenți de defect (diferențiali)
Anual

Verificarea marcajului conductoarelor de protecție
La punerea în funcțiune
Existența legăturilor de protecție de la tablourile de distribuție la utilaje sau la prize
Anual
Verificarea existenței măsurilor suplimentare de protecție prevăzute în proiect
Anual
Verificarea strângerii șuruburilor de îmbinare de pe circuitele conductoarelor de protecție și asigurarea
acestora împotriva deșurubării
La 2 ani
Verificarea ca la un șurub să fie conectat un singur conductor de protecție
Anual
Verificarea rezistenței de dispersie la pământ a maselor echipamentelor electrice
La 2 ani
Anual în medii periculoase și foarte periculoase
Verificarea continuității legăturilor de echipotențializare
La 2 ani
Verificarea continuității legăturilor de protecție de la masele echipamentelor până la priza de pământ
La 5 ani
Verificarea corodării electrozilor prizelor artificiale de pământ
La 5 ani
Verificări specifice echipamentelor electrice clasa II, III și ZERO de protecție, verificarea separării de protecție
Anual sau la punerea în funcțiune, după caz
1.3 Verificări pentru iluminatul de siguranță

Testarea și inspectarea iluminatului de urgență și a sistemelor de alimentare de rezervă în vederea asigurării ieșirii în siguranță din spații cu suprafețe mari atunci când s-a stins lumina.
1.4 Verificarea echipamentelor electrice de joasă tensiune

Verificări în concordanță cu HG 457/2003 privind asigurarea împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării și utilizării lor și protecția împotriva riscului cauzat de influențe externe asupra lor.
1.5 Verificarea instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului (IPT)

Verificarea IPT se realizează:

 • în timpul instalării
 • după finalizarea instalării
 • după următorul program:
Nivel de protecție

Inspecție vizuală

Inspecție completă

Inspecții complete ale
sistemelor critice
I și II
La 1 an
La 2 ani
La 1 an
III și IV
La 2 ani
La 4 ani
La 1 an
2. Servicii de verificare (inspecții și încercări) destinate îndeplinirii unor cerințe specifice
Această categorie de servicii de verificare personalizate răspunde următoarelor categorii de cerințe:
Categorii de cerințe
Servicii oferite
Cerințe ale societăților de asigurare ale companiilor care exploatează instalațiile și echipamentele din dotare
Verificarea calității lucrărilor de mentenanță, verificarea siguranței funcționale

Cerințe ale companiilor multinaționale privind siguranța în exploatare a instalațiilor și echipamentelor din dotare care exced cerințele legale naționale
Verificarea siguranței funcționale

Cerințe ale vânzătorilor sau achizitorilor de clădiri
Due diligence tehnic, inspecții ale integrității structurale
Cerințe ale beneficiarilor de clădiri aflate în construcție
Inspecții la recepția finală
Cerințe ale proprietarilor de active (clădiri, instalații, echipamente)
Managementul integrității activelor (AIM)
Cerințe în caz de litigii cu furnizori, societăți de asigurare etc.
Evaluări, verificări, investigații, expertize tehnice
Categorii de instalații supuse acestor verificări:
 • instalații electrice generale
 • instalații de alimentare electrică de urgență (grupuri electrogene)
 • instalații de paratrăsnet și împământare
 • instalații de iluminat de siguranță
 • contacte magnetice
 • încuietori electrice la ușile de evacuare
 • dispozitive electronice de operare mobile
 • instalații de alarmare acustică
 • instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC)
 • instalații antiincendiu (instalații de desfumare automată, trape de desfumare, clapete antifoc, instalații de avertizare la incendiu)
 • instalații de control al accesului (turnicheți, portamate)
 • instalații de televiziune cu circuit închis (CCTV)
 • separatoare de grăsimi, separatoare de coalescență
 • instalații de ridicat (ascensoare, scări și trotuare rulante, platforme autoridicătoare, palane)
 • instalații frigorifice
 • etc.

Alte servicii

Managementul Integrității Activelor
Servicii de inspecţie a lanţului de aprovizionare
Servicii de eficiență energetică pentru operatorii industriali
Centrul de testare, calificare, certificare sudori

Abonare la newsletter

Doriti sa fiți informați referitor la serviciile noastre? Nimic mai simplu! Abonați-vă la newsletter-ul TÜV Rheinland Romania în 3 pași simpli:
 1. Introduceți adresa dvs. de e-mail în câmpul alăturat si apăsați butonul Abonare
 2. Verificați-vă căsuța de e-mail
 3. Confirmați abonarea
 
Urmăriți-ne și pe
 
© TÜV Rheinland 2023
 
Back to top